Υπηρεσίες


Η A.SKE. Power Systems LTD με την πολυετή εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό της παρέχει :

 • Ηλεκτρολογική μελέτη
 • Ηλεκτρολογική επίβλεψη
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού εσωτερικών χώρων (καταστήματα κ.α.)
 • Μελέτη και εγκατάσταση ήχου εσωτερικών χώρων (καταστήματα κ.α.)
 • Συστήματα P.A.
 • Μελέτη και εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Αυτόνομα συστήματα
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας
 • Smart Home / Έξυπνο Σπίτι (Αυτοματισμός)